Aston někdy něco napíše, dokonce se dá říct, že pořád něco píše. Občas je to text, který nebude nikde publikovaný a on si mylsí, že je škoda ho zahodit. Že by někoho mohl potěšit nebo namíchnout, což je v síle efektu totéž. Takové texty jsou v tomto oddíle. Jistě je to pro vás smůla, ale pořád ještě máte dost času odejít.

 


Osobní stránka
Ondřeje Neffa

mail:
ondrej zavináč neff.cz

Seznam článků

mail:
ondrej zavináč neff.cz

Já tě žeru!

Jsou lidé, kteří vám budou tvrdit, že můžeme vděčit kanibalismu za objev frozitu, té podivuhodné látky, která byla nejdříve vynášena do nebes a posléze zatracena a zanesena do seznamu nelegálních technik. Je fakt, že 18. listopadu 2066 byly objeveny trosky kosmického zero-gé ostrova DS VII., jehož posádka přežila dvaašedesát dní totálního hladovění. Vyšetřovací komise zjistila, že trosečníci přežili jen díky tomu, že postupně pojídali mrtvolu astronauta Johna Kellermana, kterou se jim podařilo zachytit ve volném prostoru poté, co dvanáct let putovala kosmem.
Hluboký mráz, vakuum a kosmické záření vytvořily v míšním systému mrtvoly doposud neznámou látku, která dostala název frozit. Měla pronikavý a řekněme hned pozitivní vliv na lidský metablismus. Umožňovala dramaticky snížit přísun potravin a současně i stimulovala duševní život člověka.
Brzy po zveřejnění výsledků výzkumu frozitu nastal pravý hon na kosmické mrtvoly. Bylo jich dost, vždyť od třicátých let se vžil ceremoniál pohřbu do prázdna, odvozený od pohřbů námořních. V databankách zůstávaly koordináty oběžných drah takto pohřbených nebožtíků. Novodobí supové snadno uplatili strážce těchto informací a zahájili lov na mrtvoly, které se staly doslova zlatým dolem. V další fázi byly do kosmu vystřelovány mrtvoly původně určené k normálnímu pohřbu žehem nebo zakopáním do země. Tuto praktiku zavedly pohřební ústavy, které provozovaly černě natřené kosmické lodi a prezentovaly celou záležitost jako novodobý druh pohřbu, za nějž zákazník nemusí platit. Právě tato poslední okolnost způsobila, že se obchod ujal a vzkvétal až do doby, kdy se záležitosti ujaly humanitární a antitechnologické organizace.
"Člověk se nenarodil proto, aby byl sněden," tak znělo hlavní heslo jejich kampaně. Mrtvolkáři, jak se říkalo exploatérům frozitu, se bránili poukazováním na dávnou praktiku transplantací lidských orgánů. Jaký je rozdíl mezi transplantací mozku a snědením míchy, ptali se. Třebaže se na otázku těžko odpovídalo, frozit se dostal na černou listinu. Zákaz je přece jen ultimativní odpověď na cokoli.
Toto bylo samozřejmě míněno jako žert. Nicméně, nedivil bych se, kdyby právě tato myšlenka se dočkala realizace.
Připomeňme, že už sama transfuze krve vyvolala u mnoha lidí mravní znepokojení a pro některá náboženství je nepřípustná dodnes. Na transplantaci orgánů jsme si zvykli jako na cosi přirozeného a ten, kdo v sobě nosí cizí ledvinu, si nepřipouští, že je v jistém smyslu kanibalem. V angličtině existuje slovo "canibalising", označující používání náhradních dílů z odstavených strojů pro stroje s jistou nadějí na prodlouženou funkci. Na existenci frozitu bych ruku do ohně nedal. Nepochybuji však, že poroste "vytěžitelnost" mrtvol a že naši potomci budou musem několikrát korigovat mravní kodex, aby akceptovali to, co budoucnost v tomto ohledu chystá.


Další texty:

Žádné zprávy z Afriky - ZDE
Preludium (1995 - průnik Milénia a Reparátora) - ZDE
Nejstarší verze Tmy ze srpna 1995 - ZDE
Nejstarší verze Rocku mého života, leden 1998 : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Román Ostrov pokladů, vycházel na pokračování v Lidovkách v roce 2002 - ZDE
První verze románu Ultimus - 2009 - ZDE
Co se stane, když přistanou Jinoplanetníci (9.3.2009) - ZDE
Úvaha o otevřené společnosti ZDE

Zakázané technologie 1995
Je bit jak robot - ZDE / Zkázonosný molding - ZDE / Zimní spánek - ZDE / Já tě žeru! - ZDE / Elektronická ID - ZDE / Nebezpečné sporty - ZDE / Vrazi minulosti - ZDE / Softwarové drogy - ZDE / Technika vraždy - ZDE / Monitoring versus AISD - ZDE / Neffův test - ZDE / Dětská práce - ZDE /

Povídky:
Čtvrtý den až navěky - ZDE /
Dívka s tváří z mramoru - ZDE /
Konec dobrý, všechno dobré - ZDE /
Klára (náběh na román) - ZDE /