Facka Polákům

Není to nic z fake news, zveřejnil do veřejnoprávní iRozhlas. UEFA napařila polskému fotbalovému klubu Legia Varšava pokutu 35 tisíc euro za transparent, připomínající Varšavské povstání. To se stalo v době, kdy nový francouzský prezident Macron ostentativně míjí Polsko při své cestě do střední Evropy. Ty reminiscence na rok 1968 a na postoj Moskvy a přidružených vazalů, zvláště pak východního Německa, jsou vtíravé. Zločin Poláků, Maďarů – a v soft verzi i Čechů – spočívá v tom, že se přiklánějí ke konceptu jednoho francouzského prezidenta. Jmenoval se Charles de Gaulle a ta koncepce se jmenovala „Evropa vlastí“. Jakpak by asi Brusel dnes zacházel s de Gaullem?

Možná by ho nazval náckem, to je oblíbený granát ze soudobé verbálního výzbroje. Jenže on ten de Gaulle se nepodělal a místo aby přispíval k budování Německem oktrojované Nové Evropy, založil armádu a proti hitlerismu bojoval a vymohl si i vstup do osvobozené Paříže. Bojoval, jako Poláci bojovali ve Varšavě a v boji ztratili 160 tisíc lidí, tedy víc, než Japonci v Hirošimě.

UEFA není Brusel a nemá s Evropskou komisí nic společného. Ledaže by to společné bylo myšlení. Ona ta de Gaullova Evropa vlastí opravdu stojí za pozornost. De Gaulle trval na jednomyslném hlasování v rámci společenství a v šestašedesátém prosadil, že státy musí mít právo veta v hlasování o otázkách, která jsou jejich důležitým zájmem. Dnes by byl prohlášen za nácka tento bojovník proti nacismu v dobách, kdy se mnozí jeho krajané schovali pod deštník kolaborantského režimu ve Vichy.

Zpátky k Polákům. Jde o maličkost bez významu. Poláci přežijí, že se jim Macron vyhnul a přežijí pokutu za plakát připomínající 160 tisíc obětí německého vraždění.

Ale budou si to pamatovat.