Štítek: Zakázané technologie

Satanovo sémě

Zakázané technologie 25. Desítky publicistů se slušně živily na řešení otázky, zda se muž, který zasel život na Venuši, skutečně jmenoval Satan a byl koptského původu. V polovině jednadvacátého století silně rozčeřil hladinu veřejného mínění. Odborníci i laici se přeli v otázce, zda má být Satan veleben či odsouzen. Když převládlo druhé mínění a Satan

Princip neviditelnosti

Zakázané technologie 24 Jak je všeobecně známo, princip neviditelnosti vynalezl belgický básník a učenec Maurice se Boullignard. Vynalezl neviditelnost dokonce nadvakrát, objevil totiž hned dva principy k řešení odvěké touhy lidstva. Nanotechnologie (mechanismy o velikosti molekul) a informatika umožní sestrojit zařízení založené na principu recepce a emise fotonů, to byl první princip. Světelný paprsek dopadne

Umění úplatku

Technologie nepadají shůry jako mana nebeská, jsou dílem lidského génia, výjimečných jedinců. A s jejich profily se budeme letos seznamovat. Mladý zimbabwský advokát Sihome Lulu zahájil svoji kariéru jako laciný právník ilegálních utečenců v holandském Amsterdamu krátce po začátku jednadvacátého století. S principem úplatku se dostal brzy do kontaktu. Drakonické protiimigrační zákony přirozeně znamenaly pro

Akta X

Zakázané technologie 22. Archívy ministerstev zahraničí skrývají rozmanitá tajemství. čím větší stát, tím hlubší temnoty, dle zásady, že velké státy se chovají jako gangsteři, kdežto malé státy jako kurvy. Nedávné odhalení Croutworovy doktríny z roku 1926 může sloužit jako dotvrzení této zásady — s tou výhradou, že šedesátiletá lhůta byla na tajném nočním zasedání v

Etoekologie

Zakázané technologie 20. Etickým životním prostředím člověka se zabývalo široce založené hnutí, které vzniklo ve třicátých létech jednadvacátého století. V dějinách zápasů o technologie patřila etoekologie k spirituální větvi protitechnologického hnutí. Většina zákazů (nebo pokusů o zákazy) byla doposud motivována hledisky ekonomickými a ekologickými. V prvních desetiletích jednadvacátého století však vznikly četné technologie, zasahující morální

Láska ke strojům

Zakázané technologie 18. Odedávna člověk choval citové vztahy k nástrojům a k předmětům, které ho obklopovaly. Už na přelomu prvního a druhého století po Kristu učil stoupenec školy stoické Epiktétos, jak se bránit citové bolesti při rozloučení s předmětem: Rozbijete-li vzácnou vázu, řeknete si — rozbil jsem NÁDOBU, učil. Citové vazby na předměty se staly

Roubování lidí

Zakázané technologie 17. Ušlechtilé stromy se zpravidla nerodí ze semen. Ušlechtilé stromy, které obdivujeme v zahradách, vznikají tak, že na pahýl stromu neušlechtilého se naroubuje štěp stromu ušlechtilého. Když pak strom vyroste, vůbec na něm nic nepoznáte, leda snad nějaký šev docela dole a i ten časem zmizí. Tato myšlenka — pokud biografické studie nelžou

Tabule duše

Zakázané technologie 14: Technologie se dostaly do štíru s ochranou osobnosti už v druhé polovině dvacátého století a staly se předmětem úřední reglementace. Odposlechové štěnice, dálkové mikrofony a infračervené dalekohledy pro noční vidění se staly pololegálním zbožím, neboť svou prapodstatou znamenají ohrožení lidského soukromí — k něčemu jinému jich fakticky nelze použít. Normální občan k

Zakázané technologie 13: Právo Alláhovo

Další etapa vývoje civilizace nastala v roce 2125, kdy tým vedený dvanáctiletým matematickým géniem Wu Li zadal tvářecímu stroji parametry k výrobě prvního stroje času. Jakmile čin vzešel ve známost, publicisté začali spekulovat o nežádoucích efektech nové technologie a občanští aktivisté už brousili zbraně, aby vyrazili do útoku proti nové hrozbě, o jejíž povaze doposud

ZAKÁZANÉ TECHNOLOGIE 12: Nezdařený zákaz Ikarie

V minulém ročníku Ikarie jsem vás seznámil s řadou technologických novinek, které se dostaly do konfliktu se zájmy společnosti budoucnosti a v důsledku toho je postihl zákaz. Ve skutečnosti však byla kolem každého zákazu sáhodlouhá tahanice a zdaleka ne všechny technologie k zákazu navržené byly takto postiženy. Naopak, záhy se ukázalo, že zákazem jsou ohroženy