Jaký bude svět v roce 2050

Svět nebude dramaticky odlišný od toho, jak ho známe dnes. Nelze vyloučit nějaké přelomové objevy, ovšem i těm to trvá dvacet, třicet let, než se dostanou do běžné životní praxe. Určující vliv budou mít dva faktory. Tím jedním je završení industrializace třetího světa se všemi pozitivními i negativními důsledky. Přestane to být montovna světa, stoupne tam životní úroveň, pro Západ a Evropu zejména už nebude atraktivní jako producent levného šmejdu. Bude moci si dovolit brát větší ohled na životní prostředí a globální znečištění začne konečně klesat. Pokud jde o evropský region, ekologické třeštění vrcholící v dvacátých létech mu zasadí definitivní smrtící ránu a ztratí i poslední zbytky ekonomické a politické autority. Jeho průmyslovou výrobu převezmou Asie s Afrikou a kontinent se bude zmítat v sociálním a politickém neklidu. Stane se skanzenem a lunaparkem pro bohaté návštěvníky z prosperujícího Východu a Jihu. Ve třicátých létech zde dojde k mírnému oživení díky rehabilitaci jaderné energetiky a pokročí se i v technologii jaderné fúze. V padesátých létech dojde k jejímu uplatnění, o padesát let později, než se v polovině dvacátého století předpokládalo. Velké pokroky budou v medicíně a dojde k prolínání tvrdých a měkkých technologií, tedy k průniku hardware do lidského organismu. Bude hrozit rozštěpení lidského rodu, jelikož privilegovaní budou mít prostředky i schopnosti k dramatickému navýšení své genetické kvality. Velkým nebezpečím bude zábavní průmysl: místo počítačových her už budou umělé životy a těm budou lidé určitého typu dávat přednost před nudným životem všedního dne. No a v Praze bude dálniční okruh doveden do Běchovic, ale jenom v jednom pruhu.