Stručný přehled dějin kolonizace Luny

Jak už tu delší dobu vytrubuju, v Mystery Press připravuju s Tomášem Němcem soubor všech povídek z arkadského cyklu, ve kterých vystupuje Kuba Nedomý a Dědek Čuchák. Kniha se jmenuje HU! Povídky Dědka Čucháka. Pět povídek už vyšlo (jedna pod jiným názvem, teď se jmenuje Barrymorův ponor a jmenovala se Lunární potápěč), dvě jsou nové, dosud nepublikované. Někdy v dohledném budoucnu vydáme ještě jeden soubor arkadských povídek, které nemají v sobě Kubu a Dědka (jako je Ano, jsem robot, to je i rozhlasová hra, občas ji v rádiu pouští). Tomáš si přál, abych přidal chronologický přehled, co se s Lunou a Arkádií dělo. Tož tedy – zde přehled je, před vydáním knihy ho možná ještě doplním. Krom jiného jsem zjistil, že je dějová + časová díra mezi situací, kdy je Arkádie na huntě (3. část Měsíce mého života) a vznikem císařství. Musím tedy minimálně dvě povídky do příští sbírky dopsat… bez Kuby a Dědka, aby se držela úmluva, že to bude Dědekfree zone

2023

Neformální tým vědců a techniků, financovaný soukromým kapitálem, zejména firmou Virgin, pod vedením fyzika Minoru Miagiho vyvinul motor na bázi přímé konverze hmoty na energii. Teprve tento revoluční motor umožnil ekonomicky ospravedlnitelnou meziplanetární dopravu a tudíž otevřel dveře kolonizaci Měsíce.

Hvězda mého života

2028

Leszek Czaplinski přistává na Měsíci na palubě Magdy, první lodi vybavené Miagiho motorem. Byl to první člověk odhodlaný na Luně trvale žít. Miagiho motor jako první vyrábí firma bratří Blanquardů B&B. Vraždu André Blanquarda má po takřka padesáti letech vyšetřit Kuba Nedomý.

Stopy v prachu

2032

Incident s bojovým systémem Arnal vyvolal ve veřejnosti znepokojení a následné pacifistické nálady.
Ano, jsem robot

2032

Uzavřena mezinárodní dohoda o zákazu dovozu zbraní na Lunu
Rock mého života

2041

Student Hilar Kurz byl vyloučen z univerzity v Heidelbergu v Německu pro nedovolené experimenty, po příchodu na Lunu se coby falešný doktor stal předním ilegálním manipulátorem, modifikátorem a tvůrcem kyborgů.
Hvězda mého života

2043

Kuba Nedomý přichází na Měsíc. Nechal se naverbovat jako havíř do Českopolské těžební společnosti na pětisetdenní kontrakt.
Měsíc mého života I.

2045

Po vražedném útoku se Kazimir Prus stává péčí doktora Kurze kyborgem. Získává přezdívku Dědek Čuchák, která mu trvale zůstane. Policista Luigi Mantella zařizuje Kubovy a Dědkovi starožitnictví pro krytí identity. Zde Kuba potká Su z rodiny Wang-li.

Hvězda mého života

2047

Začíná rozmach Arkádie, vládl tu chaotický stavební ruch bez pevných pravidel. Převládající duch lákal další svobodomyslné kreativní lidi ze Země.
Hvězda mého života

2050

Uzavřena dohoda o demilitarizaci Luny
Rock mého života

2062

Kuba nechává Dědka z administrativních důvodů registrovat jako androida, aby zakryl jeho identitu a chránil ho před dalším atentátem.

Měsíc mého života II.;

2067

Zkrachovalá existence Mauser sní o vzducholodi schopné létat v měsíčním vakuu. Uskutečnění svého snu se nedožil.
Zepelín na Měsíci

2070

Na Měsíci vznikají prstencové pevnosti, Bagdádský kalifát vyhlásil Evropský protektorát a roste napětí mezi Zemí a Lunou.
Rock mého života

2082

Kuba s Dědkem zřizují stálý starožitnický obchod na koridoru Jules Verne 1450
Rock mého života

2085

Měsíc je nadále demilitarizovanou zónou. Přes všechny zákazy tu však nadále funguje Enigma, tajná struktura navázaná na někdejší neformální týmy. Kuba Nedomý přijde na stopu tajného vývoje umělých organismů. Enigma využívá lidí z nejnižších vrstev společnosti jako pokusných objektů.
Prázdniny v mezisvětě

2095

Měsíční habitaty bohatnou a zvolna se mění na centrum turistiky a zábavy všeho druhu. Velkou atrakcí je iluzín, od šedesátých let nástupce 3D a 4D kinematografie, založený na principu přímého přenosu emocí. Klade se důraz na zdravý život a hygienickou kázeň, zvláště pak s pandemií dosud neznámé choroby S-A, která měla na Zemi tragické důsledky.
Měsíc mého života II.

2098

Arkádie ztrácí svůj svobodný charakter zatím jen zvolna, horší je to v Alhambře. Byrokratickou regulací je už úplně ochromená. Společnost ovlivňuje nová technologie klonování lidí, zahájená v polovině šedesátých let. Přirozená smrt je takřka neznámý pojem.
Laický pozorovatel

2095

Incident s inteligentním paraorganismem zvaným Strom vyvolá v Arkádii obecné pozdvižení.
Kukaččí vejce

2102

Osamělý prospektor Adam Hurd nachází v kráteru Bohnenberger objekt zřejmě mimozemského původu. Jeho syn přinesl starožitníkům Hlídku v roce 2123. Manipulace s objektem málem stála Dědka Čucháka život. Je důvodné podezření, že by na Měsíci mohlo takových objektů být víc.
Hlídka2

2113

Islamští fundamentalisté vyhladí jaderným útokem Švýcarsko
Rock mého života

2118

Neformální týmy zaútočí na Londýn coby baštu islamismu robotickými ninži, vrcholí napětí mezi Zemí a Lunou
Rock mého života

2122

Veřejnost je rozhořčena skandály kolem kybosexuálních androidů. Třebaže jde o okrajovou záležitost, odezva nakonec vede k výtržnostem a následným legislativním krokům.
Varianta číslo tři

2122

Vrcholí nenávist proti androidům, mládež na ně pořádá hony a kladivem jim rozbíjí hlavy. Androidi jsou postaveni mimo zákon.

Lov na krysu

2145

Pod tlakem ekologistů je zakázaná gravitechnika. Graviplány mohou do provozu jen pokud jsou doplněny kolovým podvozkem.
Měsíc mého života III.

2147

Lunární komunita je v úpadku, na Luně zbylo jen devět habitatů, Arkádie je v havarijním stavu. Společnost je rozdělena, hnutí Poslední generace se věnuje dekadentním zábavám, fašizující Nová Hranice se zabývá nereálnými projekty na obnovu kosmických letů. Kuba Nedomý a Dědek Čuchák už nemají krámek, Kuba dělá hlídače v portu.

Měsíc mého života III.

2152

Vrcholí společenské, hospodářské i politické otřesy. Vzniká císařství a začíná nová epocha.
Dosud nenapsaná povídka

2168

S návratek prosperity se Kuba Nedomý a Dědek Čuchák vrací do starožitnické branže.
Dosud nenapsaná povídka

2183

Kuba Nedomý se účastní experimentů s prašnou ponorkou Josepha Barrymora, při které objeví artefakty patrně mimozemského původu.
Barrymorův ponor

2185

Enigma se stává součástí Císařských galaktických sil. Starožitníci mají expertně prozkoumat další nalezený exemplář Hlídky. Impérium má zájem na kontaktu s mimozemskou civilizací. Ukáže se, že tajnou zbraní mimozemšťanů je nesmrtelnost. První, kdo je jí obdařen, je Dědek Čuchák.

Hlídka 3

2227

Umírá vévoda Magir a odkazuje svému kdysi příteli Ronu Astonvargovi cívkového robota Elastora. Spustí tím pátrání po tajemství mezihvězdné lodi Drakkar.
Reparátor