Velká sláva ve Zvoli

Máme ve Zvoli krásný kostel, dílo architekta Josefa  Mockera, který zvelebil i chrám svatého Víta. Po třech letech úsilí a na základě sbírky občanů se v neděli večer poprvé rozsvítila iluminace kostela. Sešla se půlka obce. Hnacím motorem byl náš jáhen pan Vladimír Hudousek. Na slávě promluvil, taktéž promluvil náš pan farář Jan Gerndt a pan starosta Mirek Stoklasa. Fyzicky ale zapnul spínač  jeho náměstek pan Duda, je vidět na fotce. Obecenstvo – poslední fotka série, bylo spokojeno. Máme důstojné osvětlení a v plánu je restaurování fasády kostela sv. Markéty, kostela vybudovaného 1892-1894 na místě zchátralé barokní stavby, stojící v místech původního dřevěného kostelíka ze 13. století. Chvála těm, kdo se zasloužili.