ZAKÁZANÉ TECHNOLOGIE 12: Nezdařený zákaz Ikarie

V minulém ročníku Ikarie jsem vás seznámil s řadou technologických novinek, které se dostaly do konfliktu se zájmy společnosti budoucnosti a v důsledku toho je postihl zákaz. Ve skutečnosti však byla kolem každého zákazu sáhodlouhá tahanice a zdaleka ne všechny technologie k zákazu navržené byly takto postiženy. Naopak, záhy se ukázalo, že zákazem jsou ohroženy především technologie fungující a prospěšné skupině, která právě není u vesla. Technologií marginálních a kuriózních si obvykle nikdo příliš nevšímal a zdá se, že právě z tohoto důvodu bychom jim měli letos věnovat pozornost.

K zvláštním návrhům na zákaz došlo brzy po přelomu století. V australském Sydney byl roku 2006 zahájen proces, který novináři pojmenovali “Horchitz versus 1+1”.

Geniální a náležitě šílený matematik Ablastar Horchitz neváhal postavit před soud nikoli technologii, nýbrž celé vědní odvětví, a ne ledajaké – zažaloval matematiku. “Copak jste všichni slepí?” hřímal Horchitz v soudní síni. “Nevidíte, jak nápadná shoda panuje mezi tak zvanými matematickými zákony a praxí reálného světa?” Rovnici m=mc2 charakterizoval jako “výsměch zdravému rozumu”. “Proč by se proměna hmoty v energii měla řídit jednoduchou, lidským zásadám estetiky vyhovující formulí?” tázal se. Ludolfovo číslo nazval pastí na hlupáky a Pythagorovu větu dokonce “vstupenkou do blázince”. Z počátku panovalo nedorozumění. Všichni se domnívali, že Horchitz popírá platnost základních matematických formulí. Naopak! Právě z jejich univerzální platnosti Horchitz odvozoval svoje obvinění. Jakási inteligentní síla neznámé povahy podstrčila pošetilému lidstvu matematické zákonitosti, aby odvedla jeho pozornost od pravého poznání, tvrdil. Na úsvitu civilizace se první vzdělanci vrhli za matematickými formulemi jako chrti za umělým zajícem a nyní se ženou v bludném kruhu závodní dráhy v domnění, že se účastní autentického honu na pravdu. “Copak vám není nápadné, že to tak skvěle všechno souhlasí?” apeloval Horchitz na odborníky i širokou veřejnost. Jakmile znechutil svou naléhavostí redaktory nedělních příloh denních listů, rozpoutal svůj proces v Sydney.

Vzbudil pozornost několika mecenášů, kteří jeho úsilí podpořili štědrými donacemi, takže soud se mohl táhnout několik let. K jeho podivuhodným rysům patřil i ten fakt, že stejní odborníci zastupovali obě strany, žalující i žalovanou. Docházeli ke svornému zjištění, že matematika skutečně funguje a je ve shodě s kontrolovatelnou skutečností. Jenomže málokdo byl ochoten přistoupit na Horchitzovu tezi, že právě tato shoda je sice jediným, zato kardinálním důkazem spiknutí proti lidstvu. “Zakažte matematiku,” žádal Horchitz. “Teprve pak se lidstvu otevřou oči.” Na otázky, jakou povahu skutečnost podle něho má, když ne matematickou, odpovídal, že může pravou skutečnost lze pouze odhadovat na základě podstaty onoho spiknutí. “Je to podobné, jako když nepočestná žena začne moralizovat, aby zakryla pravdu. Pakliže pravdou bývá opak tvrzeného, pak skutečnost je zcela nekauzální.” Soud skončil v říjnu roku 2009 po vyčerpání trpělivosti donátorů a s ní přímo úměrnou výškou finančních zásob. V závěrečné řeči soudce William B. Buchard II. vyřkl památnou větu: “Argumenty žalující strany nelze brát na lehkou váhu a indicie vedoucí k důkazu spiknutí jsou přesvědčivé. Nicméně, jelikož se nepodařilo najít původce spiknutí, matematika – až na další – se na seznam zakázaných technologií nedostane!”

Seriál z Ikárie 1995 – 2000 (96/1)

Jak je to dnes:

Dekolonizační a antirasistický přístup k výuce matematiky vykreslí její historické kořeny a sociální konstrukce. Dosud byla matematika využívána k obhajobě rasismu a marginalizaci jiného než evropského poznání, objevili v Kanadě a už to jede. Profesorka matematiky na Illinoiské univerzitě Rochelle Gutierrezová totiž přišla s tvrzením, že právě matematika podněcuje k rasové nenávisti, protože je doménou bílých a studenti původem z rasových menšin se z ní mají cítit méněcenní. „Školní matematické plány kladou důraz na pojmy jako Pythagorova věta nebo teorie o číslu pí, což do značné míry vyvolává dojem, že matematika byla vyvinuta Řeky a dalšími Evropany,“ píše ve své publikaci, kde se rasismu matematiky věnuje.