Zpátky ke čtyřce

Stačilo malé uvolnění, dokonce stačilo očekávání malého uvolnění a už čísla letí nahoru a index je nad hranici šedesáti, takže PES je na čtyřce. A to ještě nezačaly pořádně Vánoce, neprojevil se efekt lidmi narvaného Staromáku o mikulášském večeru, jak to byl v jiných městech nevím. Vláda bude dnes rozhodovat, zdali se vrátíme ke stupni čtyři se zavřeným gastrem a obchody, anebo zda ponechá stupeň tři.

Je to volba mezi ďáblem a hlubokým mořem.

Pokud se zachová nezmužile (podle vzoru nevýhra), je celý PES pro kočku. Přednost systému PES je v jasnosti, přehlednosti a předvídatelnosti. PES dostal za uši už při posledním vládním výnosu, kdy jsme šli do stupně tři ne od pondělka, ale od čtvrtka. Když tedy vláda řekne, že PES štěká čtyřku, ale necháme trojku, abyste se měli o Vánocích pohodově, může jít celý PES do boudy, natrvalo.

Pokud se zachová zmužile a PES bude respektovaný směrník, půjde do konfrontace s populací. Už teď policisté neúspěšně vymáhali policejní hodinku v deset večer po hospodách a klubech. Pokud by vláda měla po týdnu hospody zase zavřít a spolu s nimi i obchody ve čtvrtek otevřené, bude to zašťourání do hodně rozzlobeného sršního hnízda. Záleží na mnoha okolnostech, jak by se sršni zachovali, jestli by jen bzučeli, anebo jestli by bodali. Záleželo by na opozici, jak by se zachovala. Ne snad, že by měla takový vliv (kdyby demoblok měl autoritu, tvořil by vládu a Babiš se staral o Kostelecké párky). Nicméně pořád ještě snad nějaký vliv má a mohla by sršně pomoci zklidnit. Jestli ale to uvidí jako příležitost k politickému zviditelnění, máme na neposlušnost zachováno a zase, bude záležitost, jakými prostředky by jí chtěla vláda čelit.

Těžko říct, která z obou eventualit je ten ďábel a která je hluboké moře.

Nicméně, s ohledem na zkušenosti, je možné, že vláda přijde ještě s nějakou jinou fintou FŇ, než je PES a index R a podobnými konstrukty.

Jedno je jisté, ať vláda udělá cokoli. Koronaviru se nezbavíme tím, že před ním zavřeme oči. Vánoční pohodu zaplatíme novým vzedmutím epidemie a umře mnoho lidí, kteří by tak brzy umřít nemuseli. To je třeba si připomínat, ať už vláda rozhodne jakkoli. Korona tu bude dlouho a pokoj nenastane, dokud se nezmírní na opravdu přijatelnou úroveň na celém světě.

Hodně bude záležet na tom, co budeme pokládat za přijatelnou úroveň.