Akta X

Zakázané technologie 22. Archívy ministerstev zahraničí skrývají rozmanitá tajemství. čím větší stát, tím hlubší temnoty, dle zásady, že velké státy se chovají jako gangsteři, kdežto malé státy jako kurvy. Nedávné odhalení Croutworovy doktríny z roku 1926 může sloužit jako dotvrzení této zásady s tou výhradou, že šedesátiletá lhůta byla na tajném nočním zasedání v Oválném pokoji Bílého domu prodloužena na dalších sto let. Informace o obsahu tohoto supercitlivého dokumentu kolují po Internetu pronásledovány vyhledávacími programy FBI a CIA a sedmi dalších agentur a bez milosti ničeny. Co se podařilo rekonstruovat z útržků, doputovavších na náš monitor?

Kurt Croutwor, tehdy nepatrný podtajemník ministerstva zahraničí, vypracoval program opatřený honosným titulem Podpora vědeckého výzkumu Spojených států. Croutwor vycházel z historického faktu, že Spojené státy vděčí za svého svobodomyslného ducha mimo jiné tomu, že se významná část obyvatel sestává z emigrantů, kteří nechtěli snášet jakýkoli útlak ve svých domovinách a byli dostatečně podnikaví, aby se dokázali do Ameriky dostat.

Politická stabilita Evropy je v protikladu niterným zájmům Spojených států,” zahájil Croutwor pasáž obsahující ústřední myšlenku. “Příklad sovětského Ruska ukazuje, jakou cestou je třeba se ubírat. Je nutno se soustředit i na další oblasti Evropy a podpořit ty politické síly, které jsou schopny vytvořit klima nesnesitelné pro jakéhokoli tvořivého ducha.”

S nelítostným chladem vivisektora vedoucího ostří skalpelu živoucím masem Croutwor doporučoval, aby se pozornost soustředila zejména na Německo. Je třeba využít přirozeného antisemitismu germánského prostředí. Ten v krátké době zasáhne intelektuální vrstvy Německa, Rakouska a dalších méně významných států a přiměje tvořivé duchy k emigraci do Spojených států. 

Nechutné, avšak rozumné a tím ještě nechutnější,” připsal vlastní rukou k dokumentu Calvin Coolidge, první prezident, který program v plném rozsahu schválil. Jeho nástupce Herbert C. Hoover program velkoryse podpořil a zdá se, že v realizaci sehrál významnou úlohu Charles Lindbergh, první letec, který přeletěl Atlantický oceán, známý jako nadšený příznivec nacistů — o jeho spojení s americkou tajnou službou není dnes pochyb. Franklin Delano Roosevelt připsal “morálně nepřijatelné”, avšak nedodal to, co připsat mohl, slůvko “zamítám”. Právě za jeho působení v úřadu prezidenta přinesl program spektakulární plody na atomové pumě byly americké jen peníze, za něž byla sestrojena lidmi vyhnanými z Evropy Hitlerem (jehož lze chápat jako Croutworova homunkula).

Po Rooseveltovi nastoupil Truman, známý odpůrce komunismu. Historici si lámou dodnes hlavu, proč Truman neudělal vůbec nic proti rozpínavosti Stalinova režimu a proč připustil, aby rudá moc zalehla půl Evropy. Croutworův program je odpovědí. Z rudé tkaniny imperiálního praporu byly ždímány mozky bezmála padesát let. Prezident Bush tehdy jen zdráhavě připustil rozpad komunistického impéria, hlavně proto, že ho experti z CIA (mylně) informovali, že po pádu režimu nastane totální rozklad následovaný diktaturou ještě horší, než byla ta předešlá a že tudíž Croutworův program bude nerušeně pokračovat.

Za Bill Clintona nastává nová situace. “Zakazuji,” připsal na dokument, čímž ho zařadil na seznam nedovolených praktik spojených s technologiemi. Ovšem, zároveň prodloužil dobu utajení.

Historie pokračuje…

K tomu dodám po bezmála 25 letech, že atmosféra na amerických univerzitách je taková, že tvořivého ducha rdousí. Utéct ale není kam. Dodatek z dubna 2022. 

Seriál z Ikárie 1995 – 2000 (96/12)